ทรัพยากรสำหรับในการจัดแจงป่าชุมชน

แต่สำหรับในการจัดแจงป่าชุมชนให้บรรลุจุดประสงค์รวมทั้งแผนการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลนั้น ย่อมขึ้นกับต้นเหตุหลายประการ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียนกันอยู่อย่างมากมาย ควรจะได้มีการเก็บรวบรวมแล้วก็พินิจพิจารณากันอย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อหาบทสรุปแล้วก็แนะนำตามสมควร สำหรับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเป็น “ทรัพยากร” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดแจงป่าชุมชน โดยสามารถแบ่งประเภทได้ 5 ชนิด ดังต่อไปนี้

ที่ดิน ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินอันส่งผลต่อการเติบโตของต้นไม้อาจไม่คือปัญหาใหญ่ของการปฏิบัติงาน เพราะเหตุว่าดินในประเทศไทยส่วนมากมักมีความเหมาะสมอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว กับอีกทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพดีได้ ก็แค่สิทธิในที่ดินที่ทำงานป่าชุมชนเกิดเรื่องที่เอ่ยถึงกันมานาน ในกรณีที่เป็นที่ดินของชุมชนที่ใช้ด้วยกันอยู่แล้วอาทิเช่นที่สาธารณประโยชน์ที่ดินในเขตสถานที่เรียนแล้วก็ศาสนสถานนั้นย่อมมีข้อกำหนดน้อยกว่าการขอสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดินของเมืองชนิดอื่น ดังนี้ที่ดินป่าพอดีอยู่ในแล้วก็นอกเขตสงวน แล้วก็ที่ดินของหน่วยราชการอื่นๆที่ควรมีการขอตามข้อตกลงที่ระบุ ดังนี้แม้เป็นที่เอกชนที่ชูให้ชุมชนปฏิบัติงานป่าชุมชนคงจะได้ตรึกตรองกันให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แรงงาน ตามหลักทฤษฎีแล้วบุคคลในชุมชนเป็นแรงงานที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องร่วมมือกันสำหรับในการจัดการป่าชุมชน โดยเฉพาะในต้นแบบคณะกรรมการ เพราะว่าเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนจากป่าชุมชนอีกทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมอยู่แล้ว อาจมากบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่สิ่งที่จำเป็นตามเหตุผลของแต่ละบุคคล คนที่สำคัญที่สุดก็คือบรรดาเหล่าหัวหน้าชุมชนทั้งๆที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถ้าหากตระหนักถึงจุดสำคัญและก็เป็นผู้กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงาน มักก่อกำเนิดความร่วมแรงร่วมมือของราษฎรในชุมชนตามมา แล้วก็ช่วยขจัดปัญหาความไม่ถูกกันที่อาจมีขึ้นโดยเหตุผลใดต้นสายปลายเหตุหนึ่งอีกด้วย ดังนี้ควรจะมีการกำหนดหน้าที่ปฏิบัติการให้แต่ละคนตามสมรรถนะกับอีกทั้งแบ่งสรรผลตอบแทนที่มีอย่างเป็นธรรม

ทุน ในที่นี้สื่อความหมายรวมทั้งงบประมาณ และก็วัสดุตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ควรต้องใช้เพื่อการทำงานจัดแจงป่าชุมชน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแต่ละชุมชนมักรับผิดชอบคุ้นเคยอยู่แล้วในด้านการใช้ทุนปฏิบัติการ โดยเฉพาะ วัสดุทางการเกษตรที่มี ได้แก่ มีด จอบ เสียม ซึ่งใช้เลี้ยงชีพแต่ว่าอย่างไรก็ดีการปฏิบัติงานบางด้านก็มีความสำคัญที่ควรมีงบประมาณเกี่ยวเนื่องได้แก่ การเพาะชำกล้าการลาดตระเวน การคุ้มครองป้องกันไฟป่า การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มอีก ดังนี้หลายที่ได้มีการก่อตั้งกองทุนขึ้นมาโดยตรง ทำให้มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอาจมีการหาเงินจากการจัดกิจกรรม และการผลักดันและสนับสนุนของหน่วยงานอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน